ਜਿੰਦੇ ਮੈਂ

ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ,
ਜਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਤਬਾਰ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ,
ਇਸ ਸਫਰ ਲਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਜਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਰਾਹਦਾਰ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ,

ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰੀ ਹੈ ਨਾਮ ਨੱਬੀ ਦਾ,
ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੋੜ ਨਿੱਭਾਉਂਦੇ,ਪਰ;
ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਕੇ,
ਜਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ,

ਹਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਾਲ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਨ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ,
ਤਾਵੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਪੱਥਰਾਂ ਤਾਂਈ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ,
ਮੌਕਾ ਪ੍ਰੱਸਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ,
ਜਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ,

ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇਂ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ,
ਖਰੀਦ ਸਕਿਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ,
ਪਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ,
ਜਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ,
ਗਰੇਵਾਲਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਐਤਬਾਰ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ,
ਜਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ…

2 thoughts on “ਜਿੰਦੇ ਮੈਂ

  • March 24, 2014 at 2:51 am
    Permalink

    Bahut Vadiya

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>